Mutluluğun Reçetesi by

Deneyimli Uzmanların Hayat İncileri

TAROT GİZEMİ

Tarot, ruhsal gelişimi anlatan sembolik ifadelerin yer aldığı bir kitaptır. İnsanlar Tarotu ruhsal yaşam frekanslarındaki saklı bilgiyi açığa çıkarabilmek amacıyla çağlar boyu ezoterik olarak kullanmışlardır. Bir Tarot ustası, kartlar aracılığıyla(özellikle bu kartlar üzerindeki kolektif semboller) bilinçdışı ile bağlantı kurar, zamanın ötesine geçer ve an ışığında okumalar yapar. Bu öyle bir andır ki artık birleşilir! “Kim ki ne görür, onda kendini görür!” ve görülüp, duyulup, dillenen, insanın kendinden kendine çıktığı bir yolculuk olur.

 

Dört element ve buradaki ruhsal büyümenin ifadesidir Tarot! Küçük arkana ve büyük arkana olmak üzere 78 karttan oluşur. Küçük arkana dört gruba ayrılan 56 karttan oluşur. Büyük arkana 22 karttır ve burada ruhun yaşamdaki yolu anlatılır. Bu yolculuk, gelme, hatırlama, hak etme, hak olma ve idrak ile mümkün kılma, bu ışığı koruyarak yeni bir zamanın ışığını yakma çalışmasıdır. Küçük arkana “değnekler, kupalar, kılıçlar ve paralar” olmak üzere dört başlık altında incelenir. Bunlar sırayla ateş, su, hava ve toprak ile ilişkilidir. Her birinde “saraylı kartlar dediğimiz” “prens, şövalye, kral, kraliçe” bulunur. Bu kartlar, insanın dünya yaşamındaki “çıraklık, kalfalık ve ustalık” zamanlarıdır. İnsanın dört element üzerinde edindiği bilme hali çok değerlidir.

Telefondan tarot tek kart falı baktırın!
HEMEN ARA

En basit haliyle ateş hareketi, su içselliği, hava düşünselliği ve toprak da yaşamsal gerçekliği anlatır. Bir insanın varoluşu bu dört noktadaki derslerin alınabilişi ile mümkündür. Jung, bunu daha farklı bir dille, bu dört elementin birinin insan yaşamında daha yoğun yer aldığından, diğer ikisinin onu tamamlayıcı olduğundan, birinin daha çok bilinçdışında kaldığından bahseder. Hayat bizden her birinin dengeli ve bütünsel dağılımını bekler, insan o zaman özüyle buluşur ve tam da burada ruh uyanır. Pentegramın anlamı budur aslında! Kollar ve bacaklar dört elementi, yukarıya bakan ok ise ruhu anlatır. Ruha açılan kapı, dört elementin anlattığı dünya derslerini alabilmekle mümkündür. Ruhsal yolculuk, ‘’karanlık’’ dediğimiz bilinçdışını da içinde barındırır. Karanlığa giriş burada başlar ve yaşamdaki sırlar burada aydınlanır, sırrın özü ile temasa geçilir. Gelelim ‘’sır’’ dediğimiz 22 kartlık büyük arkanaya! Sırayla kısaca bahsedelim:

 

    0 Joker

Kahramanın kendisidir. Her şeyin başlangıcıdır. Yaşamla iletişim kurulmaya başlandığı andır.

 

    1 Büyücü

Ateş, su, hava ve toprağın derslerinin bulunduğu “gündüz yolculuğu” dediğimiz bilinç yolculuğu temsil eden karttır. Kahraman, dünya yaşamında, seçeceği bir konuda ustalaşmak adına bir yolculuğa başlamıştır.

 

    2 Azize

“gece yolculuğu” dediğimiz bilinçdışı yolculuğu temsil eder. İki basamaklı kartlar ile başlar. Hayatın beş duyuyla algılayabildiğimizden öte olan kısmiyle ilişkilendirilir. Onun içinde olduğumuzu biliriz; bununla birlikte onu idrak edebilmemiz için bugüne kadar bildiklerimizden öte bir şeyleri hatırlamaya ihtiyacımız vardır.

 

    3 İmparatoriçe

Gebe bir kadındır. Doğanın dişil, doğurgan gücünü temsil eder.

 

    4 İmparator

Düzeni, eril gücü temsil eder. Koruyucu bir ışık ile doğal sistemle işbirliği içinde ürünün ortaya çıkışını mümkün kılabilme aşamasıdır.

 

    5 Aziz

Tanrısal ışık ile kurulan bağlantıyı temsil eder. Kahramanın dış dünya ile ilk buluşmasıdır.

 

    6 Âşıklar

Gündüz yolculuğunun doruk deneyimidir. Kahraman, onu bugüne kadar koruduğuna inandığı kalıpları geride bırakarak yenideki sonsuzluğu deneyimlemeye kendini açar.

 

    7 Araba

Hareket başlar. Zıtlıklar ile karşı karşıya gelinir. Güvenli şehir arkada kalmış ve gerçek yolculuk başlamıştır. Artık nerede olduğumuzun, bunun anlamının ne olduğunun farkında olmak gerekir.

 

    8 Adalet

Akıl ışığı burada devreye girer. İrade ve idrak önemlidir. Seçimlerimizin sorumluluğu olduğu hatırlanır. Kahraman yargı mekanizması ile ilişki kurar.

 

    9 Ermiş

Gündüz yolculuğunun son aşamasıdır, bilicin ulaşabileceği son noktadır. Kahraman, iç dünyasına çekilir ve yaşam algısında çok daha yüksek bir kavrayışa kendini açar.

 

    10 Kader Çarkı

Gece yolculuğuna geçiş başlamıştır. Bu döngü, yaşamdaki kadersel programları anlatır. Kişi buraya kadar bilebileceği, öğrenebileceği her şeyi almıştır. Artık onu çağıran çok daha derinde olan bir şey vardır. İyileştirecek olan bulunur. İyileşme, hatırlayış ile mümkündür, bunun farkına varılır.

 

    11 Güç

Yaşam gücü ile buluşulur. İnsan kendi hayvani doğasıyla karşı karşıya kalır. Onu öldürmek, bu saldırı olduğuna inandığı süreç içinde ilk yapılma arzusu duyulabilecek olandır. İhtiyaç duyulansa onunla iletişim kurarak onu ehlileştirebilmektir.

 

    12 Asılan Adam

Kriz zamanıdır. İçsel büyüme ihtiyacı söz konusudur ve bu anlamdaki direncin ötesine geçilebilinmelidir.

 

    13 Ölüm

Şimdiki zamanda geçerliliğini yitirmiş kalıpları geride bırakarak yeni bir bilinci uyandırabilme sürecidir.

 

    14 Denge

“ölçülülük” ve “içsel kesinlik” temaları gündeme gelir. Öğrenilenlerin ötesinde bir hissediş ve sezgisel bir algı gelişmektedir.

 

    15 Şeytan

Uçlarda olma halidir! Bastırılmış duygular burada ayyuka çıkar! Burada varlığını inkâr ettiklerimizle yüzleşir ve onların bizi, biz farkında olmadan(saklı duygular) yönetmesinden özgürleşerek onların üzerinde kontrol kurabileceğimiz, varlıklarının anlamını kavrayabileceğimiz bir bilinç uyandırırız.

 

    16 Kule

Duvarlar yıkılır ve artık yaşam daha sınırsız bir görüş alanı kazanır. Kitlesel oluşumları da kapsar.

 

    17 Yıldız

Gökyüzü ile iletişim kurulmaya başlamıştır. Sır artık kendini açmaya ve bizimle kült kayıtlar aracılığıyla direkt iletişim kurmaya başlar.

 

    18 Ay

Şafak karanlığıdır. Bu aşama kişinin son sınavıdır. Bu noktada sağduyu ve güven korunduğunda gerçek anlamın doğumunun önü açılır.

 

    19 Güneş

Kahraman, Tanrısal bir bilinç ile yenilenişini ve yeni bir haldeki dirilişini gerçekleştirir. Artık bütünün gözü olunmuştur. Yaratıcı güç uyanmıştır.

 

    20 Mahkeme

Toprağın uyanışıdır. Yer, gök birleşir. Evrensel bir zekâ kazanılır.

 

    21 Dünya

Bu aşama, barış ve sevginin tüm yaşamla buluştuğu andır. Kişi kendisinin bütündeki varlığını anlamış ve bu bütünleşme, varlığın özü olup insanı, bu özdeki hareketin keşfine açmıştır.

 

Tüm bu yolculuk her birimizin yaşam yolculuğudur. "Ne yazık ki birçok hayat asılan adamın ötesine geçmeyi başaramamıştır!" denir kayıtlarda… İnsan, bilincini yükseltebildikçe ve olanların özünde ona hatırlatılmaya çalışılanın( kendimizden kendimize ) ne olduğunun farkına varabildikçe büyür ve genişler!

Telefondan tarot falı baktır, tarot yorumcuları kartlarını senin için çeksin!
HEMEN ARA

 

Tarot, zamanı değil, zamanın ötesindeki ruhsal varlığı içerisinde barındıran bir okuma sanatıdır. Bu anlaşılmadıkça hep eksik kalır! Falın sözlük anlamı: “geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası ve benzerine bakarak anlam çıkarma, bakı” olarak geçer. Gelecek, olup da bilinen değil, bilip de var edilen bir gerçekliktir. Bunun mümkün kılınabilmesi içinse yukarıda bahsettiğimiz derslerin neresinde olduğumuzun, bu aşamayı geçerken bir sonraki derse ne kadar hazır olduğumuzun farkına varmak önemlidir! Hepsi budur! İnsan bilirse, yolu bulur! Şimdilik bu!

 

Sizi seviyorum,

 

Hüseyin Akdağ

 


Aşağıdaki yazılarımızı da beğenebilirsiniz...