Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizi arayın:

  (0212) 900 25 11


Ilımlık yönetmenliği

222 Eylül 2014 Versiyonu


Bu belge Platform İç yönetmeliği bağlı bir yönetmeliktir.

Bu ılımlılık yönetmeliğin amacı Katılımcılara Hizmetler çerçevesinde takip edilecek kural (I) ve izine tabi Hizmetleri ve Yasağa tabi olan Hizmetler hakkında (II) bilgi vermektir.

İç yönetmelik terimleri gereğince, Katılımcının WENGO’ya kaydını oluşturması İşbu Bağlı Yönetmeliği, İç Yönetmeliği ve diğer Bağlı Yönetmelikleri kabul ettiğini varsayılıyor.

İç yönetmelik terimleri gereğince, Katılımcının WENGO’ya kaydını oluşturması İşbu Bağlı Yönetmeliği, İç Yönetmeliği ve diğer Bağlı Yönetmelikleri kabul ettiği varsayılıyor.

İç yönetmeliği ve Kullanım Koşullarının herhangi bir hükümlük çelişme durumunda üstün gelen yönetme işbu yönetmedir.

Platform kullanımında uyulacak kurallar

MyBestPro SAS Katılımcıları bazı Hizmetlerinin bağımlılık yapabileceğinden Katılımcıları uyarmaktadır ve bazı tembihler paylaşıyor.

WENGO’nun belirlediği İşlem başı maksimum tavanları (i) Astroloji Kullanıcılar için dört yüz elli (450) TL (ii) diğer kategoriler için ise altı yüz (600) TL’dir. Bu sınırı geçen Katılımcı aldığı hizmetin son bulunduğunda bu sınırı geçtiğinden haberdar edilir ve sonra aramalar engellenir.

Kullanıcının aylık harcamaları 4500 TL’yi aştığında hizmete ulaşımı engellenir (“Aylık taban”). Kullanıcı Kişisel hesabından hesabının engellini kaldırabilir. Sarih talep dışında her sonraki aybaşı bu engel otomatik olarak kaldırılmaktadır. Her an Kullanıcı Müşteri Hizmetlerini arayarak Aylık Tabanın değerini değiştirebilir.

I.1. Bağımlılık kavramı

Bağımlılık (“Bağımlılık”) aşırı Hizmetlerin kullanımından sonuçlanan bir alışkanlıktır.

Bazı Kullanıcılar Hizmetlerin aşırı kullanımından bir Bağımlılık durumu geliştirebilirler. MyBestPro SAS bütün Kullanıcılara Hizmetlerin makul bir şekilde kullanmalarını önermektedir.

I.2. Bağımlılık değerlendirmesi

MyBestPro SAS Katılımcılara bağımlılık durumlarını meydana çıkartmaya yarayacak bir form temin etmektedir:

 • Baştan öngördüğünüzden daha uzunca mı hizmet alıyorsunuz?
 • İlk ihtiyaçlarınıza gerekli olan parayı Hizmetlerimizden faydalanmak için harcadığınız oluyor mu?
 • Kararlarınızı sadece bir danışman yardımıyla mı alıyorsunuz?
 • Hizmetlerimizi kullanmanız aile hayatınızı olumsuz etkilediği oldu mu?
 • İş mesaileriniz sırasında bir Danışmanı aradığınız oldu mu?
 • Temin ettiğimiz hizmetlerinden faydalanmaktan vazgeçmek sizin için fedakarlık içermekte midir?

Bu soruların iki veya üstüne olumlu cevap vermeniz bir bağımlılık durumunun işareti olabilir.

Bağımlılık durumunu önlemek için MyBestPro SAS Danışmanlarına kuşku duydukları bir durumu kendilerine ihbar etmelerini teşvik ediyor.

I.3. MyBestPro SAS tavsiyeleri

MyBestPro SAS Kullanıcılara Bağımlılığa yol açacak aşırı bir Hizmet kullanımını önlemesi için sorumlu bir davranış sergilemesini tavsiye ediyor.

Böyelece MyBestPro SAS sağlıklı bir kullanım için bazı davranışları sergilemeye davet ediyor :

 • Kullanıcının günlük ve aylık maksimum bir harcama tutarı belirlemesi ;
 • Kişisel hesabından harcamalarını takip etmesini;
 • Hayatında karışık dönemler yaşadığında danışmanlık hizmeti almaması;
 • Danışmanlığı psikolojik sorunlara bir kaçamak olmadığının farkında olmak ;
 • Sadece Danışmaların verdiği tavsiyeleri öneme alarak karar vermemek

I.4. Bağımlılığa karşı mücadele

Kullanıcı sadece Müşteri Hizmetlerini arayarak üyeliğini sonlandırabilir. Wengo Bilişim Hizmetleri Tic Ltd Şti’nin hesabını hemen bulabilmesi ve yeni bir kayıt oluşumunu engellemesi için Kullanıcı üyeliğiyle ilgili net ve detaylı bilgi vermeye söz veriyor.

I.5. Zaaftan faydalanmaya karşı mücadele

WENGO Bilişim Hizmetleri Tic Ltd Şti Danışmanın Katılımcıya Hizmetlerine aşırı bir şekilde başvurmaya teşfik ederek zaafından faydalanmanın bir suç olarak kabul edildiğini hatırlatır. Böyle bir davranış Platformda yasaktır.

II. Yasak hizmetler ve izine tabi hizmetler

II.1. Yasak hizmetler kavramı

Yasak hizmetler (“Yasak hizmetler”) yasalar ve iç yönetmeliğe karşı gelen ve WENGO Bilişim Hizmetleri Tic Ltd Şti’ ne teknik aracı adına ve/veya Danışmana sivil ve kanuna itaatsizlik cezası oluşturabilen bütün faaliyetlerdir. Örnek olarak bu alttaki faaliyetler Platformda yasak olarak kabul edilen faaliyetlerdir:

 • Para oyunları, iddia ve yasal olarak kabul edilen Piyangolar dahil;
 • Fransız yasasının Noter statüsünü belirleyen 45-2590 no lu ve 2 Kasım 1945 düzenlemesine 1.inci maddesine uygulanan hükümlerce Noter faaliyetleri;
 • Fuhuş ile ilgili bütün faaliyetler;
 • İnsan vücudunun saygıyı çiğneyen bütün faaliyetler, bunun içinde pornografik faaliyetler;
 • Genel olarak, İnsan onuruna zarar veren herhangi bir faaliyet.

II.2. İzine tabi faaliyetler

Yasal veya yönetmeliklere göre

 1. Diploma, meslek derneğine üyelik, lisans, ruhsat veya herhangi bir yasal veya idari izin gerektiren
 2. Platform kullanımına uymayan faturalandırma ve tarife koşulları gerektiren

faaliyetler için WENGO Bilişim Hizmetleri Tic Ltd Şti tarafından daha önceden izin verilmelidir.

WENGO Bilişim Hizmetleri Tic Ltd Şti Danışmanların profesyonel kayıtlamalarını kanıtlayan diplomaları ve Meslek rehberlerinde, veya Ticaret odalarında ve yetkili makamlara kayıtlı olduklarını kontrol edebilir.

II.3. Wengo’nun rolü

WENGO Bilişim Hizmetleri Tic Ltd Şti Danışmanlarına sunmak istediği faaliyetin Yasak hizmet veya İzine tabi bir hizmet olmadığını kontrol etmesine davet eder. Tereddüt durumunda, Kayıt olmadan Danışmanın vereceği hizmetin Platformda sunulabilir bir hizmet olup olmadığını belirlemek için Wengo’ya danışabilir.

II.4. Cezalar

İç yönetmeliğin I.10. maddesince, WENGO Bilişim Hizmetleri Tic Ltd Şti Yasak veya İzin almadığı bir hizmet sunan bir Danışmanın yasal bir şekilde ve ihbar vermeden Platformda bir Katılımcının Kişisel Hesabını kaldırabilir.

II.5. Katılımcıların yükümlükleri

Danışman Platformda yasak olan bir hizmeti sunmasından çıkacak 3.üncü bir şahısın veya Kullanıcının şikayetinden gelen sonuçlarının WENGO Bilişim Hizmetleri Tic Ltd Şti’ne karşı sorumlu olacağını ve tazminat ödeyeceğini taahhüt eder.


İçtüzüğe dön


2022 - MyBestPro - 75 rue d'Amsterdam - 75008 Paris, FRANCE